http://خریدینو%20|%20مرجع%20تخصصی%20خرید%20و%20فروش%20تاکسی
حذف پخش CD خور از 206 تیپ 2

حذف پخش CD خور از 206 تیپ 2

حذف پخش CD خور از 206 تیپ 2 امکانات ایمنی و رفاهی و آپشن خودرو های داخلی یکی یکی حذف می شوند و برخی کارشناسان معتقدند که خودروسازان داخلی این روزها برای صرفه‌جویی در هزینه تولید به حذف آپشن‌ها یا جایگزینی برخی قطعات بی‌کیفیت متوسل شده‌اند، اما برخی دیگر نیز کمبود مواد اولیه در اثر […]